Databázové stroje jsou základním kamenem celého informačního systému a jejich výkon je rozhodující pro dosažení optimální doby odezvy a funkčnosti vašich aplikací. V konečném důsledku tak platí, že čím výkonnější databáze, tím spokojenější uživatel. S optimalizací chodu databází pro CRM systémy máme dlouhodobé zkušenosti a víme, jak dosáhnout maximálních výsledků.

Aira SmartDatabase je optimalizována pro systémy správy obsahu obsluhující statisíce uživatelů denně.

 

Jak to funguje?

Aplikační data jsou uložena v zabezpečené databázi v našem datovém centru. Vaše aplikace přistupují k databázi a k získání potřebných dat využívají výhradně popsaného datového rozhraní. Optimalizaci způsobu získávání a ukládání dat tak můžete nechat na nás. Díky našemu know-how vtělenému do optimalizace algoritmů pro přístup k vyžadovaným datům a díky praxí vyladěnému způsobu jejich distribuce jsme schopni dosáhnout až několikanásobného zvýšení výkonu oproti běžným databázím.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartDatabase se odvíjí od vašich aktuálních provozních požadavků a přizpůsobí se jim. Řešení přitom nevyžaduje vysoké jednorázové investice do pořízení hardware. Neplatíte ani za jeho pronájem a správu, ale pouze za počet dotazů do databáze, který databáze odbaví za sekundu. Cena služby je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartDatabase zvládne, získáte z následující tabulky:

Dotazy/sek. Dotazy/měs.
0 - 299 785,7 mil.
300 - 599 1,574 mld.
600 – 1 200 3,153 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Nevadí, můžete si pořídit jednotlivé instalace SmartDatabase. Jediná instance je schopna zpracovat řádově až stovky dotazů za vteřinu. Tohoto výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximální přípustnou velikostí databáze a maximálním přípustným počtem dotazů:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Dotazy Na instanci přichází nejvýše 1 200 dotazů za sekundu.
Pomalé dotazy Na instanci nepřichází více než 5 pomalých dotazů za minutu.
Velikost Velikost databáze nesmí překročit 10 GB.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Tohle ale nemusíte hlídat vy – Aira SmartDatabase přidá potřebný výkon sama. Na Vás je jen to, abyste pohlídali výskyt neoptimalizovaných dotazů ve vašem kódů a celkovou velikost databáze. V případě potřeby vám s uvedenými úkoly mohou pomoci naši programátoři a administrátoři aplikačního cloudu.