Ve většině případů je vhodné provozovat CMS aplikaci s použitím serveru specializovaného na ukládání aplikačních mezivýpočtů do operační paměti. Je-li znám výsledek mezivýpočtu, není jej nutné provádět znovu. Použití SmartDatabase Serverů tak vede k dalším úsporám výpočetního výkonu a tím také nákladů na provoz celého řešení.

 

Jak to funguje?

Ukládání mezivýpočtů je řízeno přímo kódem vaší aplikace. Vaši programátoři tak mají absolutní kontrolu nad celým procesem - mohou určit, které náročné výsledky je vhodné tímto způsobem ukládat, jak dlouho mají být uloženy a kdy je lze znovu načíst. Vše přitom probíhá ve zlomcích sekund, protože operační paměť je to nejrychlejší médium, které má svět IT k dispozici. Ušetří se tak nejen procesory, ale také mnoho dotazů do databáze.

 

Cena služby

U služby Memcache platíte pouze vyhrazenou kapacitu (GB).

 

Pořízení po kusech

Nechcete-li nakupovat na objem, máme pro vás alternativu: můžete si pořídit jednotlivé instalace po kusech.

Optimálního výkonu SmartDatabase Serveru je pak možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.

 

Dojde-li k přesažení stanoveného limitu, znamená to, že kapacita SmartDatabase Serveru je překročena a je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Jak už víte, o nic se nemusí-te starat, protože služba přidá dodatečnou instanci automaticky.