Technologie Aira SmartBalancer je branou Vašeho CMS. Díky inteligentnímu způsobu zpracování uživatelských požadavků dosahuje rapidního snížení nároků na váš hardware, omezuje dopad uživatelských špiček na odolnost vaší infrastruktury a přispívá tím k celkovému snížení nákladů na provoz IT. Výpočetní síla serverů je totiž využívána pouze tehdy, když je to skutečně potřeba. Celková úspora výpočetního výkonu je zřejmá z grafu zachycujícího běžný provoz na SmartBalanceru a na všech výpočetních nodech (viz obrázek).

 

Jak SmartBalancer šetří hardware

graf šetření hardware

Modře je zobrazen počet uživatelských požadavků během dne, žlutě pak počet požadavků, které musí řešit aplikační vrstva. Rozdíl mezi nimi představuje reálnou úsporu výpočetního výkonu. SmartBalancer ušetří až 90% výpočetního výkonu.

 

Jak to funguje?

  • Požadavky návštěvníků vašeho webu jsou zkontrolovány integrovaným firewallem a poté je zpracuje Aira SmartBalancer.
  • Ten okamžitě nalezne optimální strategii zpracování a ihned odpoví.
  • Pouze v případě, že inteligentní algoritmus vyhodnotí, že je pro vyřízení dotazu nezbytné využít některého z webových serverů, SmartApp Layer přepošle dotaz tomu nejméně vytíženému.
  • Obdržený výsledek se naučí a odešle zpět návštěvníkovi.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartBalancer se vám vždy přizpůsobí - odvíjí se totiž od aktuálních provozních požadavků vaší aplikace. Řešení nevyžaduje vysoké jed-norázové investice do pořízení a instalace hardware. Neplatíte ani za pronájem a správu, ale pouze za aktuální počet uživatelských požadavků, které SmartBalancer odbaví. Cena instance SmartBalanceru je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartBallancer zvládne, získáte z následující tabulky:

Požadavky/sek. Obsloužené požadavky/měs.
0 - 499 až 1,311 mld.
500 - 999 až 2,625 mld.
1000 - 2000 až 5,253 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Máme pro vás řešení - můžete pořídit jednotlivé instalace SmartLoadBalanceru. Jediná instance je schopna zpracovat řádově tisíce požadavků za vteřinu. Optimálního výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximálním přípustným datovým tokem a maximálním počtem příchozích požadavků:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Datový tok Datový tok nepřesahuje hodnotu 2GBit.
Příchozí požadavky Na instanci přichází nejvýše 2000 uživatelských požadavků za sekundu.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Vy se však o nic nemusíte starat, protože služba přidá nezbytný výkon v případě potřeby automaticky.