Databázové stroje sú základným kameňom celého informačného systému a ich výkon je rozhodujúce pre dosiahnutie optimálnej doby odozvy a funkčnosti vašich aplikácií. V konečnom dôsledku tak platí, že čím výkonnejší databázy, tým spokojnejší používateľ. S optimalizáciou chodu databázou pre CRM systémy máme dlhodobé skúsenosti a vieme, ako dosiahnuť maximálnych výsledkov.

Aira SmartDatabase je optimalizovaná pre systémy správy obsahu obsluhujúci státisíce užívateľov denne.

 

Ako to funguje?

Aplikačné dáta sú uložené v zabezpečenej databáze v našom dátovom centre. Vaše aplikácie pristupujú k databáze a na získanie potrebných dát využívajú výhradne opísaného dátového rozhrania. Optimalizáciu spôsobu získavania a ukladania dát tak môžete nechať na nás. Vďaka nášmu know-how vtelenému do optimalizácie algoritmov pre prístup k vyžadovaným dátam a vďaka praxou naladenému spôsobu ich distribúcie sme schopní dosiahnuť až niekoľkonásobného zvýšenie výkonu oproti bežným databázam.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartDatabase se odvíjí od vašich aktuálních provozních požadavků a přizpůsobí se jim. Řešení přitom nevyžaduje vysoké jednorázové investice do pořízení hardware. Neplatíte ani za jeho pronájem a správu, ale pouze za počet dotazů do databáze, který databáze odbaví za sekundu. Cena služby je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartDatabase zvládne, získáte z následující tabulky:

Dotazy/sek. Dotazy/měs.
0 - 299 785,7 mil.
300 - 599 1,574 mld.
600 – 1 200 3,153 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Nevadí, můžete si pořídit jednotlivé instalace SmartDatabase. Jediná instance je schopna zpracovat řádově až stovky dotazů za vteřinu. Tohoto výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximální přípustnou velikostí databáze a maximálním přípustným počtem dotazů:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Dotazy Na instanci přichází nejvýše 1 200 dotazů za sekundu.
Pomalé dotazy Na instanci nepřichází více než 5 pomalých dotazů za minutu.
Velikost Velikost databáze nesmí překročit 10 GB.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Tohle ale nemusíte hlídat vy – Aira SmartDatabase přidá potřebný výkon sama. Na Vás je jen to, abyste pohlídali výskyt neoptimalizovaných dotazů ve vašem kódů a celkovou velikost databáze. V případě potřeby vám s uvedenými úkoly mohou pomoci naši programátoři a administrátoři aplikačního cloudu.