Technológia Aira SmartBalancer je bránou Vášho CMS. Vďaka inteligentnému spôsobu spracovania požiadaviek používateľov dosahuje rapídneho zníženia nárokov na váš hardvér, obmedzuje vplyv užívateľských špičiek na odolnosť vašej infraštruktúry a prispieva tým k celkovému zníženiu nákladov na prevádzku IT. Výpočtová sila serverov je totiž využívaná len vtedy, keď je to skutočne potrebné. Celková úspora výpočtového výkonu je zrejmá z grafu zachycujúceho bežnú prevádzku na SmartBalanceru a na všetkých výpočtových uzlinách (pozri Obrázok).

 

Jak SmartBalancer šetří hardware

graf šetření hardware

Modře je zobrazen počet uživatelských požadavků během dne, žlutě pak počet požadavků, které musí řešit aplikační vrstva. Rozdíl mezi nimi představuje reálnou úsporu výpočetního výkonu. SmartBalancer ušetří až 90% výpočetního výkonu.

 

Ako to funguje?

  • Požiadavky návštevníkov vášho webu sú skontrolované integrovaným firewallom a potom ich spracuje Aira Smart Balancer.
  • Ten okamžite nájde optimálnu stratégiu spracovania a ihneď odpovie.
  • Iba v prípade, že inteligentný algoritmus vyhodnotí, že je pre vybavenie dotazu nevyhnutné využiť niektorého z webových serverov, SmartApp Layer prepošle dotaz tomu najmenej vyťaženému.
  • Obdržaní výsledok sa naučia a odošle späť návštevníkovi.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartBalancer se vám vždy přizpůsobí - odvíjí se totiž od aktuálních provozních požadavků vaší aplikace. Řešení nevyžaduje vysoké jed-norázové investice do pořízení a instalace hardware. Neplatíte ani za pronájem a správu, ale pouze za aktuální počet uživatelských požadavků, které SmartBalancer odbaví. Cena instance SmartBalanceru je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartBallancer zvládne, získáte z následující tabulky:

Požadavky/sek. Obsloužené požadavky/měs.
0 - 499 až 1,311 mld.
500 - 999 až 2,625 mld.
1000 - 2000 až 5,253 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Máme pro vás řešení - můžete pořídit jednotlivé instalace SmartLoadBalancerub>. Jediná instance je schopna zpracovat řádově tisíce požadavků za vteřinu. Optimálního výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximálním přípustným datovým tokem a maximálním počtem příchozích požadavků:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Datový tok Datový tok nepřesahuje hodnotu 2GBit.
Příchozí požadavky Na instanci přichází nejvýše 2000 uživatelských požadavků za sekundu.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Vy se však o nic nemusíte starat, protože služba přidá nezbytný výkon v případě potřeby automaticky.