Vo väčšine prípadov je vhodné prevádzkovať CMS aplikáciu s použitím servera špecializovaného na ukladanie aplikačných medzivýpočtov do operačnej pamäte. Ak je známy výsledok medzivýpočty, nie je ho nutné vykonávať znova. Použitie Memcache serverov tak vedie k ďalším úsporám výpočtového výkonu a tým aj nákladov na prevádzku celého riešenia.

 

Ako to funguje?

Ukladanie medzivýpočtov je riadené priamo kódom vašej aplikácie. Vaši programátori tak majú absolútnu kontrolu nad celým procesom - môžu určiť, ktoré náročné výsledky je vhodné týmto spôsobom ukladať, ako dlho majú byť uložené a kedy je možné znovu načítať. Všetko pritom prebieha v zlomkoch sekúnd, pretože operačný pamäť je to najrýchlejší médium, ktoré má svet IT k dispozícii. Ušetrí sa tak nielen procesory, ale aj mnoho otázok do databázy.

 

Cena služby

U služby Memcache platíte pouze vyhrazenou kapacitu (GB).

 

Pořízení po kusech

Nechcete-li nakupovat na objem, máme pro vás alternativu: můžete si pořídit jednotlivé instalace po kusech.

Optimálního výkonu SmartDatabase Serveru je pak možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.

 

Dojde-li k přesažení stanoveného limitu, znamená to, že kapacita SmartDatabase Serveru je překročena a je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Jak už víte, o nic se nemusí-te starat, protože služba přidá dodatečnou instanci automaticky.