SmartApp Layer consists of several computational nodes and forms the heart and core of the whole solution. They represent a set of infrastructural elements which runs the CMS itself.

 

How does it work?

  • Computational nodes located in SmartApp Layer accept requests coming from the gateway and calculate the website while communicating with the database and SmartDatabase Server.
  • SmartBalancer ensures optimal usage for each separate node so that none of them is overloaded.
  • That way the functionality and fast response of your application is ensured. We also guarantee that the used operation system, web server and interpreted language are always compatible with the CMS.

Thereby you can focus on the important – that your application can deliver an interesting content to your website’s visitors.

 

Cena služby

I u SmartApp Layer platíte pouze podle vaší aktuální potřeby, tedy za počet uživatelských požadavků, které aplikační vrstva odbaví za sekundu.

 

Pořízení po kusech

Nechcete-li nakupovat na objem, máme pro vás alternativu: můžete si pořídit jednotlivé nody po kusech. Platí však podmínka, že jednotlivé nody nesmí být dlouhodobě přetíženy. Pro určení optimálního rozložení zátěže jsme stanovili následující kritérium:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. I u nodu platí, že vy se o nic nemusíte starat, protože služba přidá potřebný výkon automaticky.