In most cases it is appropriate to run a CMS application with a server dedicated for storing intermediate calculations of the application into operating memory. If the result of the intermediate calculation is already known, it doesn’t have to be calculated again. Using the SmartDatabase Servers leads to more savings in computing power along with operation costs of the whole solution.

 

How does it work?

Storing of the intermediate calculations is managed directly by the application’s code. Thereby your programmers have the utmost control over the whole process – they can determine which demanding results should be stored that way, for how long and when they can be loaded again. Since the operating memory is the fastest medium in the IT department, everything happens in a flick of a seconds. That way the processors are spared as well as the amount of requests for the database.

 

Cena služby

U služby Memcache platíte pouze vyhrazenou kapacitu (GB).

 

Pořízení po kusech

Nechcete-li nakupovat na objem, máme pro vás alternativu: můžete si pořídit jednotlivé instalace po kusech.

Optimálního výkonu SmartDatabase Serveru je pak možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.

 

Dojde-li k přesažení stanoveného limitu, znamená to, že kapacita SmartDatabase Serveru je překročena a je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Jak už víte, o nic se nemusí-te starat, protože služba přidá dodatečnou instanci automaticky.