Aira SmartBalancer technology is the gateway to your CMS. The rapid decrease of hardware requirements and reduction of negative impact of users’ peak on the infrastructure is accomplished by an intelligent way of dealing with users’ requests. All of that leads to an overall decrease of operation costs for the IT department since the computing power of the servers is utilized only when absolutely necessary. Overall savings for the computing performance can be seen in the graph that maps regular traffic on the SmartBalancer and all of its computing nodes (see Image).

 

Jak SmartBalancer šetří hardware

graf šetření hardware

Modře je zobrazen počet uživatelských požadavků během dne, žlutě pak počet požadavků, které musí řešit aplikační vrstva. Rozdíl mezi nimi představuje reálnou úsporu výpočetního výkonu. SmartBalancer ušetří až 90% výpočetního výkonu.

 

How does it work?

  • Visitors’ requests of your website are being checked by an integrated firewall and then processed by Aira SmartBalancer.
  • Aira SmartBalancer then immediately finds optimal strategy and replies.
  • The request is forwarded by SmartApp Layer to the least loaded server only when the smart algorithm evaluates a necessary utilization of the web server.
  • The obtained result gets enrolled and sent back to the visitor.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartBalancer se vám vždy přizpůsobí - odvíjí se totiž od aktuálních provozních požadavků vaší aplikace. Řešení nevyžaduje vysoké jed-norázové investice do pořízení a instalace hardware. Neplatíte ani za pronájem a správu, ale pouze za aktuální počet uživatelských požadavků, které SmartBalancer odbaví. Cena instance SmartBalanceru je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartBallancer zvládne, získáte z následující tabulky:

Požadavky/sek. Obsloužené požadavky/měs.
0 - 499 až 1,311 mld.
500 - 999 až 2,625 mld.
1000 - 2000 až 5,253 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Máme pro vás řešení - můžete pořídit jednotlivé instalace SmartLoadBalanceru. Jediná instance je schopna zpracovat řádově tisíce požadavků za vteřinu. Optimálního výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximálním přípustným datovým tokem a maximálním počtem příchozích požadavků:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Datový tok Datový tok nepřesahuje hodnotu 2GBit.
Příchozí požadavky Na instanci přichází nejvýše 2000 uživatelských požadavků za sekundu.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Vy se však o nic nemusíte starat, protože služba přidá nezbytný výkon v případě potřeby automaticky.