Database machines are the cornerstones of the whole information system and their performance is crucial for achieving optimal response time and functionality of your applications. Ultimately, the more powerful database, the happier the customer. Since we are very experienced in the field of database optimization for CRM system, we know how to maximize the results.

Aira SmartDatabase is optimized for Content Management Systems with hundreds of thousands of visitors per day.

 

How does it work?

Application data are being stored in a secured database located in our datacentre. The database and needed data can be accessed by your applications through an exclusively outlined data interface. You can leave the process of acquiring and storing data to us. Thanks to our know-how embedded in optimizing the algorithms for accessing the necessary data and our experience in their distribution, we can increase the performance tenfold as oppose to regular databases.

 

Cena služby

Cena za poskytování služby Aira SmartDatabase se odvíjí od vašich aktuálních provozních požadavků a přizpůsobí se jim. Řešení přitom nevyžaduje vysoké jednorázové investice do pořízení hardware. Neplatíte ani za jeho pronájem a správu, ale pouze za počet dotazů do databáze, který databáze odbaví za sekundu. Cena služby je tak přímo vázána na potřeby vašeho IT, a to v několika tarifních pásmech. Představu o tom, kolik toho SmartDatabase zvládne, získáte z následující tabulky:

Dotazy/sek. Dotazy/měs.
0 - 299 785,7 mil.
300 - 599 1,574 mld.
600 – 1 200 3,153 mld.

 

Pořízení po kusech

Nechcete nakupovat na objem? Nevadí, můžete si pořídit jednotlivé instalace SmartDatabase. Jediná instance je schopna zpracovat řádově až stovky dotazů za vteřinu. Tohoto výkonu je však možné dosáhnout pouze za určitých provozních podmínek, které jsou určeny maximálním přípustným počtem čekajících požadavků ve frontě, maximální přípustnou velikostí databáze a maximálním přípustným počtem dotazů:

Kritérium Popis
Load Load serveru nepřesahuje hodnotu 2,5.
Dotazy Na instanci přichází nejvýše 1 200 dotazů za sekundu.
Pomalé dotazy Na instanci nepřichází více než 5 pomalých dotazů za minutu.
Velikost Velikost databáze nesmí překročit 10 GB.

 

Dojde-li k přesažení byť jen jednoho ze stanovených limitů, je nezbytné přidat ke stávající konfiguraci další instanci, jinak hrozí zpomalení odezvy celého systému. Tohle ale nemusíte hlídat vy – Aira SmartDatabase přidá potřebný výkon sama. Na Vás je jen to, abyste pohlídali výskyt neoptimalizovaných dotazů ve vašem kódů a celkovou velikost databáze. V případě potřeby vám s uvedenými úkoly mohou pomoci naši programátoři a administrátoři aplikačního cloudu.